Sprawdź, czy obraz jest ładowany przez OptiPic CDN

Lub sprawdź sam bezpośrednio w przeglądarce

Otwórz panel Narzędzia programistyczne w przeglądarce, przejdź do zakładki Sieć , znajdź tam obraz do sprawdzenia i upewnij się, że nagłówek optipic-cdn znajduje się na liście nagłówków HTTP. Jeśli tak, obraz został pobrany z OptiPic CDN.

?